Search
Close this search box.
Delight Infographic

ชุดตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิคแลมป์ ตรวจง่าย รู้ผลไว ต้นทุนต่ำ แม่นยำสูง

  กุ้งเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจหลักของไทย เพราะมีตลาดรองรับชัดเจนทั้งในไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งเป็นงานเสี่ยงสูงเพราะนอกจากเกษตรกรต้องรับมือกับสภาพอากาศที่ผันแปรในแต่ละฤดูกาลแล้วยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดที่สร้างความเสียหายหนักตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยรับมือกับปัญหาโรคระบาด นักวิจัยไทยได้พัฒนาชุดตรวจโรคกุ้ง 2 รูปแบบ ใช้ตรวจได้ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

UAE วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนและความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมไปคู่กับสิ่งก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่การสร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ สนามบิน และโรงไฟฟ้า สิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

“3 แนวทางพัฒนาตลาดทุนไทย พร้อมรับสังคมดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”

แนวทางแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า DIF ซึ่งเป็นโครงการเพื่อยกระดับตลาดทุนดิจิทัลและรองรับการออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital/tokenized securities)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์

‘ซีเค พาวเวอร์’ ร่วมกับ ‘หอศิลป์คลังจัตุรัส’จัดทำโครงการ “เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์”พัฒนาศักยภาพด้านการสอนศิลปะให้ครูควบคู่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นเรื่องที่ครูนักเรียน และชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Etix Everywhere กรุยทางสู่ Data center ยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด ตั้งเป้าปี 68 ใช้ไฟฟ้า 100% จากพลังงานหมุนเวียน

Etix Everywhere เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโดยประกาศพันธสัญญาโซลูชั่นพลังงานสะอาด สำหรับ Data center ในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัส ป้องกันกำจัดโรคพืชหน้าฝน

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำเกษตรกรในช่วงที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และแบคทีเรียบาซิลลัส ป้องกันและกำจัดโรคพืช ย้ำ หากพบโรคพืช เข้ารับคำปรึกษาฟรีกับ “คลินิกพืช” ณ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ปราบโรครากปมในผักสลัดที่เพชรบูรณ์

สวพ.3 ขอนแก่น ช่วยผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว หลังผักสลัดที่ปลูกในแปลงไม่เจริญเติบโต ลำต้นแคระแกร็น คล้ายเป็นโรครากปมจากไส้เดือนฝอย โดยสนับสนุนชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้แก้ปัญหา เพื่อไส้เดือนฝอยรากปมในดินที่เป็นพาหะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส. ร่วมกับ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ขับเคลื่อน BCG สู่การสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง แก่เกษตรกร 32 อำเภอ

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สศก. ชูความมั่นคงด้านอาหารรับมือสภาพอากาศเปลี่ยน บนเวทีสหประชาติ

สศก. ผลักดันประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ในเวที อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มั่นใจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรและต่อประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชฟรอนดันสงขลาต้นแบบโมเดล ‘เมืองยางคาร์บอนต่ำ’ หนุนเศรษฐกิจ BCG แห่งแรกในไทย

หลายคนทราบกันดีว่า ‘ ยาง พารา’ หนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของไทย และเป็นผู้ผลิตเบอร์ต้นๆ ของโลก มีเกษตรกรชาวสวนยางที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริหารขยะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

“อินทรี อีโคไซเคิล” ผู้ให้บริการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก จึงผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องใน “วันทะเลโลก” (World Ocean Day) วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้บริการด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรส่งเสริมเลี้ยงผึ้งชันโรง เร่งช่วยกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

จ.สงขลา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร ถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญอีกแห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรไทย-ญี่ปุ่น เร่งพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ตาม BCG Model

    ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ในการประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 4 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนตาม BCG Model

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวนาโคราชเปลี่ยนที่นาดอน ขุดบ่อบาดาลสูบน้ำเลี้ยงปลา ทำรายได้หลักแสนต่อเดือน

ลุงชาวนาโคราชที่ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย วัย 57 ปี เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาดอนที่ประสบภัยแล้ง มาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สูบน้ำด้วยเครื่องพลังแสงอาทิตย์ ขึ้นมาเลี้ยงปลาน้ำจืดนานาพันธุ์ ขายทำรายได้หลักแสนต่อเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลพืชผักในช่วงฤดูฝน

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรควรมีการวางแผนการปลูกและรักษาพืชผักให้เหมาะสม เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและความชื้นในอากาศสูง หากเกษตรกรวางแผนการผลิตและดูแลรักษาไม่ดี อาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

จับมือภาคเอกชน พัฒนาทักษะ Digital ให้ Smart Farmer หวังต่อยอดตลาดสินค้าเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น Digital Marketing จึงเป็นคำตอบที่สำคัญที่จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าหรือบริการสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสาหกิจชุมชนกะปิกุ้งแท้เกาะลันตาเข้มแข็ง ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการเกษตร เปิดช่องทางจำหน่ายหลากหลาย พร้อมส่งมอบสินค้าคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกาญจนบุรี ขอตัว “มวนพิฆาต” ปล่อยรับมือหนอนกระทู้ระบาดในไร่มันสำปะหลัง

กรณีที่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังราว 700 ราย หลายอำเภอใน จ.กาญจนบุรี ประสบปัญหา หนอนกระทู้หอม ระบาดสร้างความเสียหาย ขณะที่ เกษตรจังหวัดให้คำแนะนำการใช้สารเคมีพ่นกำจัดแล้ว ขณะที่ เตรียมประสาน สสก.2 ราชบุรี ขอตัว มวนพิฆาต และ มวนเพชฌฆาต มาปล่อยกำจัดหนอนกระทู้อีกแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์

SCGP โชว์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ คงคุณค่าโภชนาการ ควบคู่รักษ์โลก

SCGP รุกพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ คงคุณค่าโภชนาการ ควบคู่กับการพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าปี 2573 บรรจุภัณฑ์ของ SCGP 100% สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือสลายตัวได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่อไม้ฝรั่งแดนอีสานจากภูผาม่าน ขอนแก่น สร้างฐานตลาดไปไกลถึงไต้หวันด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน การันตีคุณภาพจากสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคต ด้วยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงเป็นต้องการของตลาด ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตดีตลอดทั้งปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงใหญ่ผักบ้านบางท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 4 ล้านบาทต่อปี

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายสําคัญในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

สื่อประชาสัมพันธ์

Sustainability Fashion ขับเคลื่อน ความยั่งยืน ครบลูป

อุตสาหกรรมแฟชั่น กำลังถูกจับตา กับการสร้างขยะมหาศาลมากกว่า 92 ล้านตันต่อปี อีกทั้ง ยังสร้างคาร์บอนมากกว่า อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางเรือรวมกัน ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การจัดการขยะ แต่ต้องมองไปถึงการออกแบบ ผลิต และการจัดการของเหลือ อัปไซเคิล รีไซเคิล

Cider Vinegar จากผลผลิตทางการเกษตรไทย
Delight Infographic

Cider Vinegar จากผลผลิตทางการเกษตรไทย

  cider vinegar หรือ น้ำส้มสายชูหมัก เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก เพราะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ คือ การช่วยเพิ่มการเผาผลาญ และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกอช. รับมือ Climate Change ผนึก 3 หน่วยงาน สร้างมาตรฐานรับรอง

มกอช. ร่วม 3 หน่วยงาน ติวเข้มการรับรองระบบงาน สร้างการมาตรฐานเพื่อก้าวต่อไปของอนาคตที่ยั่งยืน หนุนองค์กรพร้อมปรับตัวให้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘บุญล้อม สำราญ’ Smart Farmer ผู้สืบสาน และพัฒนาเกลือทะเลไทยสู่ตลาดสากล

การผลิตเกลือในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตเกลือตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิม (นาดิน) ที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น มีเพียงเกษตรกรบางรายที่นำเทคนิคการใช้ผ้าใบมาปูรองพื้นนาเกลือ (นาปลง) ทำให้ได้ผลผลิตเกลือทะเลสีขาวใสในปริมาณเพิ่มขึ้น และในทุกขั้นตอนการผลิตยังคงใช้แรงงานในชุมชนหรือพื้นที่อำเภอใกล้เคียง หล่อหลอมเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุ่ม 854 ล้าน ตั้งนิคมแอลพีพี นครสวรรค์ ดันเศรษฐกิจชีวภาพ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามสัญญาร่วมดำเนินงาน บริษัท แอลพีพี อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ ดันเศรษฐกิจชีวภาพ ทุ่มลงทุน 854.44 ล้านบาท คาดเกิดมูลค่าการลงทุนในระบบเศรษฐกิจประเทศ 18,216 ล้านบาท เปิดปี 2569

ข่าวประชาสัมพันธ์

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ ‘ผลักดันไทยเป็นครัวสีเขียวของโลก’

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลักดันไทยเป็นครัวสีเขียวของโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพของเอเชีย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงศรี-MUFG’ ร่วมจัดงาน สุดยอดการประชุมสัมมนา ESG หนุนธุรกิจโตยั่งยืน

Krungsri-MUFG ESG Symposium สุดยอดการประชุมสัมมนา ESG โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก พาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสู่ความยั่งยืน โดยงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 ภายในงานได้จัดเป็น 2 เวทีสัมมนาใหญ่ แนวคิด Net Zero World และ Transition in Action

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังเกษตรไทย – กัมพูชา ใช้ IPM จัดการศัตรูพืช

นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังการเข้าพบและประชุมร่วมกับ Mr. Chea Sokhon รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะนักวิชาการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้ง 2 ประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กสก. เสริมแกร่ง ‘กล้วยไม้สมุทรสาคร’ ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

“เมืองหลวงกล้วยไม้ ต้องนึกถึงสมุทรสาคร” คำพูดที่ไม่เกินจริง สมุทรสาครใกล้ๆ แค่นี้ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไม่ถึง 1 ชั่วโมง นอกจากวัดวาอาราม อาหารทะเลสด และนาเกลือ หนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรสาครไม่แพ้กัน คือพืชเศรษฐกิจอย่าง ‘กล้วยไม้’

ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ ร่วมส่งต่อความยั่งยืนผ่านเยาวชน สนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน Environmental Education Unit ส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG “ทอดไม่ทิ้ง ไม่ทอดซ้ำ ไปทำ SAF” ผ่าน CHOICEISYOURS

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมงพื้นบ้านสตูล โอดปูม้าราคาร่วง หายไป 50-60 บาท/กก. ชี้ตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ชาวประมงพื้นบ้าน อ.ละงู จ.สตูล โอดช่วงนี้ราคาปูม้าตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ออกเรือไปเก็บลอบแต่ละครั้งรายได้หายกว่าครึ่ง สวนกระแสค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยราคาตกไป 50-60 บาทต่อ กก. ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้อยู่ได้ ฝากภาครัฐแก้ปัญหาค่าครองชีพด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถั่วลิสงพืชทางเลือก เพิ่มรายได้เกษตรกร

นางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) เผยว่า ถั่วลิสงถือเป็นพืชทางเลือกมีศักยภาพที่มีโอกาสทางการตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง จ.เชียงใหม่ ต้นแบบไม้ผลครบวงจร กระจายการผลิตลดการกระจุกตัว จำหน่ายลำไยคุณภาพได้ราคาดี

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พื้นที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเกษตรมีการปลูกข้าวเป็นหลัก แต่เกิดสภาวะน้ำท่วมจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกลำไย กระทั่งในปี 2561 จึงเริ่มรวมกลุ่มในรูปแบบของแปลงใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

“นฤมล” ไปรัสเซีย ย้ำ ไทย ขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

  นายกฯ มอบ ผู้แทนการค้าไทย โชว์วิสัยทัศน์บนเวที SPIEF ย้ำ ไทยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัดเกล้า เผย 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อช่วยกันดูแล ผลักดันไทย-ญี่ปุ่น จับมือด้านพลังงานสีเขียว สู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยขานรับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาด ไปสู่เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2065 ให้ไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดในภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

พาณิชย์ ชี้ Climate Tech โอกาสธุรกิจไทย ดันเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อผู้คน ภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Tech

ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก จ.เชียงใหม่ กาแฟไทย ใจรักษ์ป่า นำนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ BCG Model

  จากการพัฒนาตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ร่วมกับผลการพัฒนาภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อมุ่งตอบโจทย์การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดภารกิจ 3 แบงก์ไทย ใช้ “Green Finance” ช่วยลูกค้าปรับตัวฝ่า “ระเบียบโลกใหม่”

ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธนาคารและสถาบันการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว และการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance)