Search
Close this search box.

สวทช. ตอบโจทย์ BCG ด้านพลังงานและการท่องเที่ยว หนุนผู้ประกอบการอุตฯ ท่องเที่ยว ใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงาน พร้อมสนับสนุนให้กระบี่เป็นเมืองต้นแบบของ Hotel Go Green

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ให้การสนับสนุนการจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่าง ผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านประหยัดพลังงาน (Energy Saving Innovation) บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จ.กระบี่

ด้วยการนำนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อนและระบบปรับอากาศ ไปใช้งานจริงในโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่

  

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. ที่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนในที่สุดสามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยดำเนินกิจกรรมซึ่งมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำผลงานของตนออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง พร้อมกับการประสานแหล่งทุน รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีมาตลอดกว่า 17 ปี มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และดำเนินธุรกิจได้จริงมากกว่า 300 กิจการ และผู้ประกอบการมีรายได้รวมกันมากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยบทบาทหนึ่งที่สำคัญของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. คือ การสนับสนุนการจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่างเจ้าของนวัตกรรม กับ ผู้ใช้งานจริง ดังเช่นผู้ประกอบการ นวัตกรรรมด้านประหยัดพลังงาน บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จ.กระบี่ โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ด้วยการนำนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อนและระบบปรับอากาศ ไปใช้งานจริงในโรงแรม ทำให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง ทั้งยังส่งเสริมให้โรงแรมประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมทั้งในอุตสาหกรรมด้านพลังงานและการท่องเที่ยวไปในคราวเดียวกัน

  

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่ กล่าวว่า จากความต้องการของโรงแรมที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต้องการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานของโรงแรม จึงได้ปรึกษากับ สวทช. โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) เพื่อต้องการดำเนินงานกับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับคำแนะนำรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาธุรกิจซึ่งกันและกัน นำมาสู่การจับคู่ธุรกิจและเกิดการทำงานร่วมกัน จากการจับคู่นวัตกรรม (Innovation Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ คือ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับ โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ผลที่ได้รับคือ ความพึงพอใจของลูกค้าจากการที่ห้องพัก สามารถที่จะบริการในเรื่องของน้ำร้อน และห้องปรับอากาศได้เป็นอย่างดีสม่ำเสมอ นอกจากนี้โรงแรมได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลดลง ซึ่งจากเดิมทางโรงแรมเคยจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 160,000 – 170,000 บาท ซึ่งค่อนข้างลดลงมาได้ประมาณ 15 – 20% ต่อเดือน ส่วนค่าพลังงานแก๊สเอง ลดลงจากเดิมประมาณเดือนละ 20,000 บาท ลดลงเหลือเดือนละไม่ถึง 10,000 บาท ซึ่งการเปลี่ยนระบบน้ำร้อนจากระบบเดิมที่ใช้มาเป็นการใช้แก๊สต้มแบบระบบฮีทปั๊ม (Heat Pump) ทำให้โรงแรมสามารถลดค่าพลังงานได้เกินครึ่งหนึ่งและลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

BCG พลังงาน ท่องเที่ยว กระบี่ Hotel Go Green

“ในอนาคต ทางโรงแรมจะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมาใช้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เป็นสมาร์ทโฮเทล (Smart Hotel) เพื่อลดต้นทุนในการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทางโรงแรมทั้งหมด เพื่อเป็นการเสริมเรื่องของการสร้างความพึงพอใจและประโยชน์ให้กับลูกค้า รวมถึงเป้าหมายคือ การได้รางวัลระดับอาเซียนเพื่อพัฒนาเป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากล กอรปกับนโยบายของทางจังหวัดกระบี่ ที่สนับสนุนให้กระบี่เป็นเมืองต้นแบบของกระบี่ Go Green ซึ่งถ้าทุกโรงแรมปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด จะทำให้กระบี่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวน่าพัก และเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้คอยบริการให้กับลูกค้าต่อไป” นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กล่าว

  

ด้าน คุณอัจฉรา ปู่มี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการได้รับสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช. ในการจับคู่นวัตกรรม ว่า บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การแสดงผลงานในงาน Thailand Tech Show การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดกับ NSTDA Academy และการเข้าร่วมงาน Tech Investment Conference เป็นต้น ทำให้ได้รู้จักกับลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือตัวแทนจำหน่าย ทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships: LIF ที่ สวทช. เป็นหน่วยงานคัดเลือกร่วมกับ สกสว. เพื่อไป Training ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษด้วย จึงมีโอกาสไปเป็น Speaker ในหลาย ๆ งานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานและสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท โดยในส่วนของนวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศ ที่นำไปใช้งานจริงในโรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่ ได้มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานแบบ ฮีทปั๊ม ซึ่งนำความร้อนจากอากาศรอบ ๆ มาผลิตน้ำร้อนโดยเสียค่าไฟฟ้า 20% เท่านั้น เมื่อเทียบกับระบบน้ำร้อนทั่วไปในท้องตลาด สามารถนำไปจ่ายความร้อนได้ทุกอาคาร ทำให้โรงแรมประหยัดค่าไฟได้อย่างมาก และช่วยลดความร้อนในบรรยากาศอีกด้วย

BCG พลังงาน ท่องเที่ยว กระบี่ Hotel Go Green  BCG พลังงาน ท่องเที่ยว กระบี่ Hotel Go Green

“นวัตกรรมสีเขียวยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ลูกค้าและตลาดให้ความสนใจ มีการเติบโต ด้วยคนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานมากขึ้น และมีความเข้าใจ มั่นใจในการใช้นวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน และจะมีนวัตกรรมสีเขียวใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจนี้ยิ่งมีการขยายตัวได้มากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะในประเทศ แต่เป็นทั่วโลก”