Search
Close this search box.

ม.ราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

share to:

Facebook
Twitter

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า เป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วทั้งประเทศ 38 แห่ง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะช่วงนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก ทำให้เป็นการพัฒนาต่อยอดรายได้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมของ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG model พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการเชื่อมโยงพันธกิจการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด BCG เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมพลังราชภัฏ แซ๊ะ ช็อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยได้รับความสนใจจากผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230630144751579