Search
Close this search box.

กรมการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง

share to:

Facebook
Twitter

รายงานพิเศษเรื่อง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง รองรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทางกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง ขึ้น เพื่อรองรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

กรมการท่องเที่ยว ผนึกกำลังกับ 5 หน่วยงานภายในจังหวัดตรัง ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง ภายใต้แนวคิด “Seaside Excellance. Nurturing Safety and Hospitality Skills” โดยนางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การอบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Service Provider) ทางทะเลภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ซึ่งต้องการให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น พื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเล จะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจังหวัดตรัง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นจำนวนมาก

สำหรับการอบรมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Service Provider) ทางทะเล ภายใต้โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)ในครั้งนี้ มีบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งจากเกาะกระดาน เกาะลิบง เกาะมุกและเกาะสุกร รวมทั้งชายฝั่งทะเล เข้าร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม ก็เพื่อให้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะฉุกเฉินทางทะเล สร้างต้นแบบผู้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสภาวะฉุกเฉิน ส่งเสริมท่องเที่ยวทางน้ำให้มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ขึ้นชื่อเรื่องอาหาร อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก เช่น เกาะกระดาน ที่ถูกจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกของเว็บไซต์ World Beach Guide ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเล จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230903082714439