Search
Close this search box.

EEC พื้นที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาความเจริญแบบก้าวกระโดด

share to:

Facebook
Twitter

ในอนาคตอันใกล้นี้ EEC จะเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาความเจริญแบบก้าวกระโดดได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปีนี้

และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การคมนาคมขนส่ง นวัตกรรม การวิจัย และเทคโนโลยี BCG เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทั้งประเทศไทยและของโลก

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/100069126223361/posts/pfbid02JizKmJG5CfjYzUjUktw9ZBxP2iG4NYkKdaVe9g7PWkZa5cRkyNoAtHNZEicS62oml/