Search
Close this search box.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เปิดรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน พัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล BCG

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่สนใจพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล BCG สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม กรอบแนวคิด BCG มาใช้ในสถานประกอบการ ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และสามารถนำแผนไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้ อาทิ การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ณ สถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะราย จำนวน 7 Man-day

ผู้ประกอบการสามารถสมัครได้ที่ https://cmu.to/dYVWR ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฟรีตลอดทั้งโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 098-4515146 (ทราย) อีเมล์ : kharnyakhorn@step.cmu.ac.th

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230217092918066