Search
Close this search box.

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา “สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสมุนไพรแปรรูป สู่ตลาดการค้า FTA” แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี โดยจัดสัมมนาหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสมุนไพรแปรรูป สู่ตลาดการค้า FTA” มี นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ พร้อมด้วย นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายชนินทร์ ชินวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช็อกโกทอส จำกัด, วิทยากรภาคเอกชน และนางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา มีนางศรวนีย์ กำลังเกื้อ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม เกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับและร่วมสัมมนา

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักคือ การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าเพื่อยกเว้นหรือลดการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรของสินค้าจากไทยให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ปัจจุบันไทยจัดทำ FTA จำนวน 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ เช่น อาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น และหนึ่งภารกิจที่กรมดำเนินการควบคู่กันคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และเร่งใช้ FTA เป็นเครื่องมือขยายการส่งออกไปตลาดโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลงพื้นที่พบปะหารือกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย พร้อมกับจัดสัมมนาหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสมุนไพรแปรรูปสู่ตลาดการค้า FTA” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA โอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี และรับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญ คือมังคุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อีกด้วย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านลุ่มเตย ได้มีการนำเปลือกมังคุดมาแปรรูปใช้ในทางยาสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าประเภทยาสีฟัน สบู่ แชมพู เป็นต้น มีมูลค่าส่งออกปีละประมาณกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ในการจัดสัมมนาฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้ FTA ขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และความรู้เรื่องทิศทางตลาดที่ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ให้ความใส่ใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม สินค้า BCG และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการอีกด้วย

ที่มาภาพและข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/10998/?bid=1