Search
Close this search box.

อุบลฯ เปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

share to:

Facebook
Twitter

อุบลฯเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 7” ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 7” การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ เกิดการสร้างอาชีพ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่งในการสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาค

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมด : https://www.prachachat.net/local-economy/news-996641