Search
Close this search box.

จ.อุบลฯ มอบปัจจัยการผลิต โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Start up 10 จังหวัดภาคอีสาน

share to:

Facebook
Twitter

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีมอบปัจจัยการผลิต ตาม “โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Start up กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิด ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในชุมชน สร้างอาชีพ และรายได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Start up กลุ่มอาชีพในชุมชน ในพื้นที่ภาคอีสาน 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม ศรีสะเกษ เลย ชัยภูมิ สกลนคร สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการ

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230704211525913