Search
Close this search box.

สำนักวิจัยฯ ม.นครพนม จัดกิจกรม u2tNPU เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรม u2tNPU “เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม” ที่มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมจัดชึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Thailand community Big data (TCD) และส่งเสริมการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม สะท้อนถึงการนำองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ของจังหวัดนครพนม

โดยมี ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รอง ผอ.RDI กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จาก ม.นครพนม นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับกิจกรม u2tNPU เบิ่งแยง ย้องชู สู่เศรษฐกิจ BCG นครพนม จัดขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาวิชาการ จัดแสดงผลงานนิทรรศการ ที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการจากนักวิจัย อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 50 ผลงานมานำแสดง อาทิ u2 tนครพนม โครงการ บพท. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ฯลฯ

พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดตัว naka analytic : TCD Big Data กับการพัฒนาพื้นที่นครพนม และผลสำเร็จการดำเนินโครงการ u2t for bcg จังหวัดนครพนม โดยประชาชนสามารถนำข้อมูล tcd ของจังหวัดนครพนม ไปใช้ได้ จากการดึงข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม กว่า 50,000 ข้อมูล เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230331063718511