Search
Close this search box.

Tag: ก๊าซเรือนกระจก

EXIM BANK x เวฟ บีซีจี ผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  EXIM BANK x บีซีจี ผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดแก้ปัญหาโลกร้อน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

อ่านต่อ

มาตรการ CBAM ใครพร้อม…ได้ไปต่อ ชวน ‘ทำความเข้าใจ’ และ ‘เตรียมความพร้อม’ เรื่องการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน EU

‘CBAM’ ย่อมาจาก ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’ หรือ ‘มาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน‘ เป็นมาตรการที่สหภาพยุโรป (EU) กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศคู่ค้านอกสหภาพยุโรป ‘ผ่านการใช้มาตรการด้านคาร์บอน‘ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้นำเข้าสินค้าประเภทที่มีการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตสูง (carbon intensive products)

อ่านต่อ

เอกชน ร่วมกับ สวทช. จัดสัมมนาการบริหารจัดการภาษีคาร์บอนให้เป็นผลกำไร

(วันที่ 5 มีนาคม 2567) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี: คุณพัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง ประธานบริหารกลุ่มบริษัทเอฟดีไอกรุ๊ป

อ่านต่อ

กรุงศรี จับมือ Zeroboard ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เร่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ประสานความร่วมมือกับ Zeroboard สตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่น ในการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และวัดคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กรผ่านคลาวด์เทคโนโลยี

อ่านต่อ

เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด

ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเผาไหม้พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จำนวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดย International Energy

อ่านต่อ

“Low Carbon Event” พลิกปัญหา Climate change เป็นโจทย์การจัดอีเวนต์ยุคใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เคย

ภาวะโลกเดือด และ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้า และมีความพยายามที่จะปรับทุกกิจกรรมให้สอดคล้องกับเทรนด์การลดคาร์บอนให้ได้มากที่สุด อย่างการจัดอีเวนต์ก็เช่นกัน เนื่องจากในการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์หนึ่งครั้งนั้น ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณไม่น้อย

อ่านต่อ

CBAM ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไรจึงไม่เสียเปรียบ

แม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าตามมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism) หรือ CBAM ของไทยไปสหภาพยุโรปจะมีมูลค่าไม่มาก แต่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย มีองค์ความรู้ในการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต

อ่านต่อ

กลุ่มบริษัทบางจากร่วมสร้างระบบนิเวศคาร์บอนต่ำ ทั้งในและนอกองค์กร

กลุ่มบริษัทบางจากร่วมขับเคลื่อนสร้างระบบนิเวศคาร์บอนต่ำ สร้างความตระหนักรู้และการลงมือปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกับพันธมิตรหลากหลาย ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นำเสนอระบบคำนวณก๊าซเรือนกระจกองค์กร ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

อ่านต่อ

จังหวัดสิงห์บุรี สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ออกรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model ของรัฐบาล

สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลกได้พบปะรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และแนะนำช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการขายข้าว ทำนาแบบ เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง

อ่านต่อ