Search
Close this search box.

Tag: ข้าวโพด

ข้าวโพดแก้ไขยีนผลผลิต +50%

แม้บ้านเรามีการตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น แต่ยังก้าวตามนานาอารยประเทศไม่ทัน เพราะยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะหลุมพลางด้านพืชจีเอ็มโอ ทำให้ขาดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนเทคโนโลยีแก้ไขยีน เราเพิ่งจะแหวกแหนโผล่ขึ้นมาดูแสงสว่างบนผิวน้ำ ล่าสุด บริษัท Origin Agritech

อ่านต่อ

สวก.จับมือ มก. เปิดตัว ถั่วลิสง KU ARDA 20 และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ชูจุดเด่น “ทนแล้ง โตดี ใช้น้ำน้อย ผลผลิตสูง”

6 มีนาคม 67 นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมวิจัยมก.

อ่านต่อ

กรมวิชาการเกษตร เดินหน้างานวิจัยปี 2566 ชู 6 ด้านต่อยอดเศรษฐกิจสู่โมเดล BCG

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า BCG Model ให้ความสำคัญกับการวิจัยใน 6 ด้านอาทิ การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

เปิดประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟางแห่งชาติ ชูหัวข้อ “พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG”

มก.เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ภายใต้หัวข้อ พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG วันที่ 3 ส.ค.65 ศาสตราจารย์

อ่านต่อ