Search
Close this search box.

Tag: ความยั่งยืน

Green Technology ยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาล สู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

รวมถึงลดแรงกดดันมาตรการของคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจน้ำตาลในยุค Decarbonizationคาดการลงทุนเทคโนโลยีสีเขียวในแต่ละประเภทจะทำให้มี ROI อยู่ที่ราว 20-30% โดยมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ 3-7 ปี และสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลได้ราว 1.7 แสนล้านบาท

อ่านต่อ

เปิดตัว Thailand’s Food Bank สร้างต้นแบบส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบาง

สวทช. สวก. มูลนิธิ SOS และพันธมิตร เปิดตัวธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand’s Food Bank) สร้างต้นแบบการส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบาง

อ่านต่อ

กสิกรไทยเสวนาความยั่งยืนแห่งปี “Rethink Sustainability” หนุนการเปลี่ยนผ่านและลงมือทำเพื่อความยั่งยืน

สถาบันการเงิน โดยเฉพาะ ‘ธนาคาร’ นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและขับเคลื่อน ‘ความยั่งยืน’ หรือ ‘Sustainability’ รวมถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

อ่านต่อ

สวทช. ผนึกกำลัง มธ. – OR พัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

สวทช. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

อ่านต่อ

พาณิชย์เผยทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว

สนค. เผยแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น แนะผู้ประกอบการปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

วันนี้ (13 ก.ค. 66) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมเดลเศรษฐกิจ BCG

อ่านต่อ

สทบ.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลใหม่ BCG สู่ความมั่นคั่ง ยั่งยืน จากโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (7 ก.ค.66) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง”

อ่านต่อ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้(7 ก.ค. 66) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่

อ่านต่อ

คลังจังหวัดตรัง เปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG”

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการวิจัย การพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี สู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสานความร่วมมือกัน ในการนำองค์ความรู้ นวัตกรกรม เทคโนโลยี และวิชาการ มาพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ