Search
Close this search box.

Tag: ความยั่งยืน

พาณิชย์เผยทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว

สนค. เผยแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น แนะผู้ประกอบการปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

วันนี้ (13 ก.ค. 66) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมเดลเศรษฐกิจ BCG

อ่านต่อ

สทบ.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลใหม่ BCG สู่ความมั่นคั่ง ยั่งยืน จากโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (7 ก.ค.66) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง”

อ่านต่อ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้(7 ก.ค. 66) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่

อ่านต่อ

คลังจังหวัดตรัง เปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG”

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการวิจัย การพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี สู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสานความร่วมมือกัน ในการนำองค์ความรู้ นวัตกรกรม เทคโนโลยี และวิชาการ มาพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

รัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยสอดรับแนวคิด BCG เน้นส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความคืบหน้าและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งนี้สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ได้นำสินค้าไปจัดแสดงในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023

อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตและภาคเอกชนญี่ปุ่น เยือน กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังส่งเสริมพลังงานสะอาด ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายนะชิดะ คะสุยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานในบ่อเหมืองแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 14 (MM-T14) กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ภาคเอกชน ให้ความเชื่อมั่นนโยบาย BCG ของรัฐบาลที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย

ภาคเอกชน ให้ความเชื่อมั่นนโยบาย BCG ของรัฐบาลที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย พร้อมสานต่อร่วมมือ ยกระดับเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ สร้างการเติบโตแบบทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

อ่านต่อ

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดจวน จัดกิจกรรม Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ

อ่านต่อ