Search
Close this search box.

Tag: ผ้าไทย

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท จัดงานแสดงแบบผ้าไทย “รวมพลังสตรี สร้างสรรค์อาภรณ์พรรณ จ.ชัยนาท Celebrate Women Empowerment and Let’s wear Chainat’s Fashion”

วันที่ 24 เม.ย. 67 ที่โรงแรมสุวรรณาริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ มาถ่ายทอดความรู้ด้านแฟชั่นให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและพัฒนาฝีมือไปสู่ระดับสากล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ มาถ่ายทอดความรู้ด้านแฟชั่นให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและพัฒนาฝีมือไปสู่ระดับสากล

อ่านต่อ

มท.สนองพระดำริ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ นำทีมลงพื้นที่โค้ชชิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่

มท.สนองพระดำริ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ นำทีมลงพื้นที่โค้ชชิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ มหาดไทยสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นำทีมดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ลงพื้นที่โค้ชชิ่งอบรมถ่ายทอดแนวทางแก่เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อบ่มเพาะสู่การเป็น

อ่านต่อ

เชียงรายบูรณาการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาผ้าไทยสู่ความยั่งยืน

วันนี่ (9 ก.พ.67) ที่บริเวณห้องประชุมออดิทอเรียม โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมือโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)

อ่านต่อ

ปลัดจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันเดินแบบผ้าไทย เฉิดไฉไล ไฟตูมกา ในงานเทศกาลจุดไฟตูมกา ประจำปี 2566

ปลัดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุและสื่อมวลชน ร่วมกันเดินแบบผ้าไทย เฉิดไฉไล ไฟตูมกา

อ่านต่อ

กรมการพัฒนาชุมชน รุกหน้าผลักดันกระแสผ้าไทย สร้าง Soft Power ขยายฐานสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม จุดดำเนินการที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผลักดันกลุ่มทอผ้า Coaching พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตถกรรม จุดดำเนินการที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

ผู้ว่าอุดรขอบคุณน้องลิซ่าที่สร้างมูลค่าผ้าย้อมครามหมักโคลนให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณน้องลิซ่า นางสาวลลิษา มโนบาล ที่ทำให้ผ้าย้อมครามหมักโคลน ผ้าพื้นเมืองทอมือ จากตลาดผ้าบ้านนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี เป็นที่รู้จักแก่สายตาชาวโลก ทำให้เกิดกระแสมีคนมาติดตามซื้อสวมใส่เป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ