Search
Close this search box.

Tag: สวทช.

สวทช.ตั้งธนาคารอาหารของประเทศไทย

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติขยะอาหารที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารของประชาชนกลุ่มเปราะบาง จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีอาหารส่วนเกินมากถึงเกือบ 4 ล้านตันต่อปี

อ่านต่อ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับ ไบโอเทค สวทช. จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน

ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) : การประชุมระดับสูงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโอกาสในภาคเศรษฐกิจชีวภาพและกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของภูมิภาคไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตร-อาหาร

อ่านต่อ

Thailand’s Food Bank ลดขยะ – ช่วยเปราะบางเข้าถึงอาหาร

อาหารส่วนเกิน คือ อาหารปลอดภัยต่อการรับประทานและมีคุณภาพ แต่ต้องถูกกำจัดและทิ้งเป็นขยะอาหารอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น รูปร่างไม่สวย สีไม่สด เกินจำหน่ายขายไม่หมด มีของใหม่กว่าจำเป็นต้องทิ้งของเก่า หรือใกล้หมดอายุก็จำเป็นต้องถูกทิ้งกลายเป็นขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบ

อ่านต่อ

สวทช. สวก. มูลนิธิ SOS และพันธมิตร เปิดตัวธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand’s Food Bank) สร้างต้นแบบการส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบาง มุ่งลดขยะอาหาร ลดการปล่อยก๊าซมีเทน และสร้างการเข้าถึงอาหารได้อย่างยั่งยืน

(15 พฤษภาคม 2567) ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ

เปิดตัว Thailand’s Food Bank สร้างต้นแบบส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบาง

สวทช. สวก. มูลนิธิ SOS และพันธมิตร เปิดตัวธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand’s Food Bank) สร้างต้นแบบการส่งต่ออาหารส่วนเกินสู่กลุ่มเปราะบาง

อ่านต่อ

ไบโอเทค สวทช. จับมือ ไบโอเมด และสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกง ร่วมวิจัยและวิชาการ เสริมอุตสาหกรรมด้านจุลินทรีย์และโพรไบโอติกส์ในประเทศไทย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ ประเทศไทย จำกัด (BioMed) และสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกง (HKSGM) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการ

อ่านต่อ

สุดคูล ! รีไซเคิลกระเบื้องตกเกรดเป็น ‘อิฐบล็อกช่องลม’ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเซรามิก

‘สินค้ามีตำหนิ สินค้าตกเกรด’ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมกระเบื้องและเซรามิกต้องเผชิญ เพราะนอกจากไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว การนำกลับไปบดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ยังสามารถนำไปใช้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

อ่านต่อ

ฝีมือคนไทย! พัฒนาฉลากอัจฉริยะ เเค่เเปะก็รู้ระดับความสุก

นักวิจัย นาโนเทค สวทช. พัฒนาฉลากอัจฉริยะระบุระดับความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดขยะอาหาร ฝีมือคนไทย! พัฒนาฉลากอัจฉริยะ เเค่เเปะก็รู้ระดับความสุก “ชุมชนยั่งยืน”

อ่านต่อ

“แคดเมียม-ตะกั่ว-ปรอท-สารหนู” ตรวจได้ใน 1 นาที นาโนเทค สวทช. พัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวัดโลหะหนักในน้ำ-สมุนไพร

ปัญหามลพิษในน้ำ ไม่เพียงส่งผลต่อมนุษย์เราที่ต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิต ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวัดโลหะหนัก

อ่านต่อ

นาโนเทค สวทช.พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจการปนเปื้อนของ 4โลหะอันตรายได้ใน 1 นาที

นาโนเทค สวทช. พัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวัดโลหะหนักในน้ำ-สมุนไพร วิเคราะห์การปนเปื้อน “แคดเมียม-ตะกั่ว-ปรอท-สารหนู” ได้ใน 1 นาที และตรวจพร้อมกันได้หลายชนิดโลหะ

อ่านต่อ