Search
Close this search box.

Tag: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับปะรด GI สู่ BCG Model

สับปะรดท่าอุเทนขึ้นชื่อว่าเป็นสับปะรดที่หวานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลดอนคลัง ราชบุรี ขานรับ BCG Model ยกระดับการผลิต ตั้งเป้าปี 66 ผลักดันสมาชิกสู่ GI

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “มะพร้าวน้ำหอม” นับเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความสำคัญโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงตรัง เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2566 นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วงตรัง เพื่อรองรับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น ณ

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นครพนม พัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างประสิทธิภาพและมูลค่าในการบริหารจัดการผลไม้ไทยในพื้นที่รับผิดชอบ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นครพนม พัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ สร้างประสิทธิภาพและมูลค่าในการบริหารจัดการผลไม้ไทยในพื้นที่รับผิดชอบ นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต เปิดเผยว่า

อ่านต่อ

มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี หนึ่งในสินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนตามแนวเศรษฐกิจ BCG Model

มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีคือ หนึ่งในสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัดราชบุรี ด้วยรสชาติหอมหวานนุ่มนวล อุดมด้วยแร่ธาตุ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า

อ่านต่อ