Search
Close this search box.

Tag: เที่ยวชุมชน ยลวิถี

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันนี้ (19 ม.ค. 66) เวลา 10.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อ่านต่อ

ชาวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

วันนี้ (17 ม.ค.66) ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่ง “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565″

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565″ จังหวัดกระบี่ วันที่ 6

อ่านต่อ

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ สร้างรายได้การท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาล นางยุพา

อ่านต่อ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565

สวน ร.9 สามสิบไร่ กราบไหว้หลวงปู่ขาว ถิ่นผ้าทอขิตสลับหมี่ ถึงแล้วที่นี่ “บ้านถ้ำกลองเพล” ชุมชนคุณธรรมฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 1

อ่านต่อ

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เชียงราย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชน

วธ.ยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย เชียงราย สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างรายได้สู่ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลังโควิด-19 วันเสาร์ที่

อ่านต่อ