Search
Close this search box.

Tag: BCG Model

มทส. ร่วมกับ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับการผลิต ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ขับเคลื่อน BCG สู่การสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง แก่เกษตรกร 32 อำเภอ

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรไทย-ญี่ปุ่น เร่งพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ตาม BCG Model

    ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ในการประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 4 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนตาม BCG Model

อ่านต่อ

แปลงใหญ่กาแฟบ้านป๊อก จ.เชียงใหม่ กาแฟไทย ใจรักษ์ป่า นำนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ BCG Model

  จากการพัฒนาตามนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ร่วมกับผลการพัฒนาภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อมุ่งตอบโจทย์การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี

อ่านต่อ

จ.ยะลา ติดตามคณะทำงาน “ยะลาเมืองทุเรียน” เตรียมตัดมีดแรกเดือนกรกฎาคมนี้ คาดผลผลิตกว่า 9 หมื่นตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน” ด้วย BCG model ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตอนที่ 4 “ทิศทาง BCG MODEL”

  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการ สทบ. สัญจร 13 สาขา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน โครงการประชารัฐ

อ่านต่อ

กรมประมง…นำร่องผลิตเสื้อจากขยะทะเลแปรรูป ต่อยอดโครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ร่วมกับประมงพาณิชย์ แก้วิกฤตขยะล้นทะเล

ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์น้ำและมนุษย์ เนื่องจากทะเลเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของทุกคน กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในน่านน้ำไทย ได้จัดตั้งโครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดติดทะเลจำนวน 23 จังหวัด

อ่านต่อ

“รองปลัดท่องเที่ยว+กีฬา” รุกหนัก ลุยเพิ่มประชากรกีฬา “หัวใจสีเขียว”

“รองปลัดท่องเที่ยว+กีฬา” รุกหนัก ลุยเพิ่มประชากรกีฬา “หัวใจสีเขียว” ขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้ “BCG Model”

อ่านต่อ