Tag: Climate Change

ก.ทรัพย์ฯ เดินหน้าแผนรับมือการเข้าสู่ยุคโลกเดือด หลังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกระยะยาว และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแผนรับมือการเข้าสู่ยุคโลกเดือด หลังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกระยะยาว และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้า

อ่านต่อ

ภาวะโลกเดือด ทำ โรคเดือด เมื่อ WHO ยืนยันว่า Climate Change เป็นตัวการ ทำให้โรคที่มียุงเป็นพาหะแพร่ระบาดหนัก

การศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า และการขยายตัวของเมือง เป็นสาเหตุหลักบางประการที่อยู่เบื้องหลังการระบาดของไวรัส เช่น ไข้เลือดออก เชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

อ่านต่อ

สผ. เดินหน้าขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “BCG กับทางออกวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในงานการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับเศรษฐกิจ BCG จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือดีๆ ในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ Ebook สาระทางวิชาการครบถ้วนกับนักวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1

อ่านต่อ

รู้ก่อนใคร เรื่อง ภาษีพลาสติก มาตรการแก้ปัญหา Climate change ก่อนถึงวันเก็บจริง

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศที่จะส่งผลต่อการค้าของไทย ในยุคที่เรียกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ Green Economy ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่หนึ่ง การจัดเก็บ ภาษีพลาสติก (Plastic Tax) หรือ ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Plastic Packaging Tax: PPT)

อ่านต่อ

มทร.อีสาน นำทีมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ วข.ร้อยเอ็ดฯ เตรียมความพร้อมโครงการผลิตข้าวมีเทนต่ำ ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน Climate change

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีชื่นชม “การผลิตข้าวยั่งยืน” นำร่องวิถีทำนารูปแบบใหม่ ลดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลความสำเร็จของโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาคเกษตรกรรม (Thai

อ่านต่อ

“BCG” คานดีดเศรษฐกิจไทยโตยั่งยืน จี้ผู้นำเอเปคดันต่อ 3 เรื่องเร่งด่วน

การประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพมาตลอดทั้งปีนี้ รูดม่านปิดฉากลงไปแล้วอย่างสวยงาม พร้อมเปิดฉากบริบทใหม่ที่ 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกจะต้องรวมพลังขับเคลื่อนความร่วมมือให้บังเกิดผลให้เป็นรูปธรรม โดยมี 2

อ่านต่อ

ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เห็นชอบในหลักการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมใช้ BCG Economy Model สร้างมูลค่าและส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนด้านป่าไม้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (MMRF5) ร่วมกับสมาชิกเอเปค 21

อ่านต่อ

นายกฯ ยืนยันเจตนารมณ์รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งใช้นโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นกลไกหลัก

นายกฯ ยืนยันเจตนารมณ์รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งใช้นโยบายเศรษฐกิจ BCG เป็นกลไกหลักในการสร้างความสมดุลแห่งการพัฒนา เดินหน้าสร้างความเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อ่านต่อ