Tag: COP26

รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก ขอทุกคนร่วมมือประหยัดพลังงาน – เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 40 เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net-Zero Carbon Emission ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุม

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยสร้างชาติ สร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมในงานเสวนา “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”

อ่านต่อ

​นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ COP26 ประกาศเจตนารมณ์ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร “…วันนี้ผมมาพร้อมกับเจตนารมย์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ และด้วยทุกวิถีทาง

อ่านต่อ

Blackpink พูดในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ในวาระเปิดประชุมสหประชาชาติเรื่องภาวะโลกรวน UN Climate Change Conference (COP26)

การประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 26 (26th United Nations Climate Change Conference) หรือ COP26

อ่านต่อ