Search
Close this search box.

Blackpink พูดในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ในวาระเปิดประชุมสหประชาชาติเรื่องภาวะโลกรวน UN Climate Change Conference (COP26)

share to:

Facebook
Twitter

การประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 26 (26th United Nations Climate Change Conference) หรือ COP26 ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายนนี้ ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

ซึ่งวง Blackpink จากเกาหลีใต้ ได้รับเลือกให้เป็นทูตสันถวไมตรีพิเศษของการประชุม Climate Change Conference ครั้งนี้ และคลิป VDO นี้ Blackpink ได้พูดในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ในวาระเปิดประชุมสหประชาชาติเรื่องภาวะโลกรวน UN Climate Change Conference (COP26)

แฟนคลับชื่นชม ลิซ่าใช้โอกาสนี้พูดเป็นภาษาไทย
https://youtu.be/Aq27eTQMBJA