Search
Close this search box.

BATT SWAP : แพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่สับเปลี่ยนได้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

share to:

Facebook
Twitter

 

นักวิจัยไทยร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนวิจัยสร้างมาตรฐานกลาง Battery PACK และ สถานีชาร์จ สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศไทย โดยมุ่งเป้าใน 3 ด้านหลัก ด้านแรกคือการสร้างความพึงพอใจในการใช้งานให้แก่ผู้ที่ใช้รถจัยรยานยนต์ในการประกอบอาชีพหรือใช้เพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการสับเปลี่ยนแบตได้รวดเร็วภายใน 5 นาที ไม่ต้องรอชาร์จ และการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลและเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ตามอายุการใช้งาน ด้านที่สองคือการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถือครองให้แก่ผู้ประกอบการที่ลงทุนให้บริการสถานีชาร์จ เพราะการที่แบตเตอรี่และสถานีชาร์จมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกลาง ใช้ร่วมกันได้หลายรุ่นหลายแบรนด์ จะส่งผลให้มีลูกค้ามาใช้งานที่สถานีชาร์จมากยิ่งขึ้น ทำให้การลงทุนคืนทุนไว ด้านที่สามคือความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่ เพราะหากในประเทศไทยหรือทั่วโลกมีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การให้บริการด้วยโมเดลนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยร้อยละ 30 ในปี 2030

ปัจจุบันทีมวิจัยและพันธมิตรได้เริ่มทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานแล้ว โดยมีต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่ 1 รุ่น ต้นแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น 2 แบรนด์ รวม 15 คัน และมีต้นแบบสถานีชาร์จให้ทดลองใช้แล้ว 3 แห่ง สถานะงานวิจัยคืออยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อจัดทำข้อเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม

รายละเอียดเพิ่มเติม: ลุยพัฒนา-สร้างมาตรฐาน “แพ็กแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนได้” หนุนไทยเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน