Search
Close this search box.

เยาวชนคนเก่งคว้าเหรียญทอง โรงเรียนคณะราษฎรฯ ยะลา ผุดไอเดีย แก้ปัญหา Office Syndrome ชูวัสดุ BCG สร้างสรรค์ผลงาน

share to:

Facebook
Twitter

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา คว้ารางวัล ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2023 (I-New Gen Award 2023)” “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์นิทรรศการ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นผลงานการออกแบบนวัตกรรม เรื่อง “เบาะเสริมสุขภาพการนั่งเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจาก Office Syndrome” เจ้าของผลงาน คือ นายจิรทีปต์ กูลณรงค์ นายโชกุน โยธี นายเดชาธร จิตนาธรรม และนายปารย์ปรินทร์ รุธิรโก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART โดยมีนายแวฮาซัน ลีหมะ นางสาวสุฟิตรี ฮินนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับไอเดียการประดิษฐ์มาจากการที่ต้องการแก้ปัญหาขยะที่มีอยู่ในพื้นที่และการลดอาการ office syndrome เนื่องจากการนั่งทำงานในระยะเวลานาน จึงจัดทำเบาะรองนั่งที่ได้จากเศษวัสดุเหลือใช้อย่างเศษผ้า เศษยางรองเท้าจากขยะทะเล และผักตบชวา มาประดิษฐ์เป็นเบาะเสริมสุขภาพ สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG model ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

โดยมีการออกแบบเป็นรูปร่างพนักพิง สามารถปรับจุดนวดให้เข้าตามสรีระของมนุษย์ที่เหมาะสมในการนั่ง มีการนำมอเตอร์ที่ใช้นวดใส่ที่พนักพิงซึ่งสามมารถปรับระดับซ้าย-ขวาและขึ้น-ลงให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานได้ ซึ่งช่วยบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อจาก office syndrome และที่สำคัญเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรม เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และสามารถลดปริมาณขยะที่มาจากแหล่งน้ำได้

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230228162807409