Search
Close this search box.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินหน้าโครงการ U2T for BCG พัฒนาท้องถิ่น เปิดหลาดริมคลองบางจาก ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชน ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 66 ที่วัดธารวดี ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดหลาดริมคลองบางจาก และกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ โดยมีนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัด นายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบ “บวร” คือระหว่างบ้าน วัดและราชการ ถือเป็นการส่งเสริมสัมมาชีพทั้งผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขของตำบล ที่ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าของชาวบางจากได้กลับฟื้นคืนและเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าไทยหรือพื้นถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การเปิดหลาดริมคลองบางจาก เป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่จะนำเข้าสู่การฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชน โดยตำบลบางจากเป็นหนึ่งในตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ U2T for BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สินค้า บริการ การท่องเที่ยว รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาช้านาน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล 1 ใน 3 ของประเทศ ประเภทการส่งเสริมสัมมาชีพ โดยหลาดริมคลองบางจาก ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการ U2T, ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด สามารถเดินช็อป ชม ชิม ใต้ร่มไม้แบบสบายสบายริมน้ำ การจำหน่ายผ้ามัดย้อมที่ทำจาก”ต้นจาก” ที่ให้สีสันสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายมาวางจำหน่าย รวมถึงสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและชมการกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน

 

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230225125335577