Search
Close this search box.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงานหลงเสน่ห์บางกรวย

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.66 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “หลงเสน่ห์บางกรวย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ให้อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานคร กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้แก่ภาคครัวเรือนในชุมชน พร้อมซึมซับวิถีชีวิตชาวบางกรวยผ่านการถ่ายทอดจากปราชญ์ชุมชน

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย กล่าวว่า อำเภอบางกรวย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครเที่ยวไป-กลับได้ใน 1 วัน อยู่ติดกับกรุงเทพฯ มีบรรยากาศแบบชาวสวน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสไตล์บ้านสวนมีประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี ภาพสะท้อนเรื่องราว วิถีชีวิต ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ของดีจังหวัดนนท์ รวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นเมืองนนท์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะทุเรียนนนท์ในพื้นที่อำเภอบางกรวย

โดยงาน “หลงเสน่ห์บางกรวย” นี้มีกิจกรรม Workshop มุ่งสู่ชุมชน BCG Model ได้แก่ กระทง EM รักษ์โลก ตะกร้ากาบหมากใบปาล์ม และนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (ถังหูหลู) (ลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด) กิจกรรม D.I.Y. ทำผ้าเช็คหน้ามัดย้อมสีจากผักและผลไม้ (จำนวนจำกัด) ชมฟรีหนังกลางแปลง บรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3 วันไม่ซ้ำแนวและชมการแสดงจากชุมชน เที่ยวชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าสุดล้ำ ที่จะพาทุกคนเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าใกล้ตัวอย่างสนุกสนาน ซึ่งงาน “หลงเสน่ห์บางกรวย”เปิดแล้วตั้ง วันที่ 27 -29 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231027175142615