Search
Close this search box.

Tag: นวัตกรรม

นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลชนะเลิศ TechBiz Starter 2023 สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม

สวทช. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี Business Innovation Center (BIC) จัดกิจกรรม “Pitching & Meet Investors” ภายใต้โครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ประจำปี 2566

อ่านต่อ

“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” จังหวัดชัยนาทต้นแบบ ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เน้นส่งเสริมการทำอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ นอกจากการเพาะปลูกพืช

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเปลือกทุเรียนวัสดุเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดการอบรมภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการจัดการเปลือกทุเรียนวัสดุเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในจังหวัดชายแดนใต้

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสัญชาติจีน เพื่อยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรม โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรม โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566-2570

อ่านต่อ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการและสามารถนำไปต่อยอดเชิงการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566

อ่านต่อ

“ดีพร้อม” ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” ขนทัพผู้ประกอบการทั่วประเทศ เปิดพื้นที่โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ หนุนรายได้ช่วยชุมชน คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต่อเนื่อง เปิดพื้นที่จัดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ (DIPROM MICE CENTER) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายนนี้

อ่านต่อ

สจล. เปิดงาน “KMITL INNOVATION EXPO 2023” โชว์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก…อากาศยานไร้คนขับ อีวีทัล (eVTOL) รถสามล้อไฟฟ้า ATOM แบตเตอรี่กราฟีน ผนึกพลังความร่วมมือ 5 ด้าน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนุนนวัตกรรมไทยไปสู่เวทีโลกและความยั่งยืน จัดงาน “KMITL Innovation Expo 2023” ภายใต้แนวคิด World Towards Sustainability Together แสดงศักยภาพนวัตกรรมและผลงานวิจัยระดับโลก 1,111 ชิ้น ฝีมือคนไทย

อ่านต่อ

“อาชีวะ” ร่วมมือ “วช.” บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ ในงาน “กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention &

อ่านต่อ

ไทยและฝรั่งเศส ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนวัตกรรม ผ่านการจัดงานเฉลิมฉลอง “ปีแห่งนวัตกรรมไทย – ฝรั่งเศสปี 2566”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและฝรั่งเศส

อ่านต่อ