Search
Close this search box.

Tag: อาหาร

สศก. ชูความมั่นคงด้านอาหารรับมือสภาพอากาศเปลี่ยน บนเวทีสหประชาติ

สศก. ผลักดันประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ในเวที อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มั่นใจเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรและต่อประเทศ

อ่านต่อ

ซีพีเอฟ เดินหน้าลดสูญเสียอาหาร-ขยะ มุ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซีพีเอฟ เดินหน้าลดสูญเสียอาหาร-ขยะ มุ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ หลักในการดำเนินธุรกิจที่สามารถลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss & Waste) ล่าสุด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร กำลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอดห่วงโซ่

อ่านต่อ

สาขาอาหาร: แพลตฟอร์มการผลิตอาหารฟังก์ชั่นและ Functional ingredients ในระดับอุตสาหกรรม

ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารฟังก์ชั่น ทั้งอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม และกลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredient)

อ่านต่อ

พช.นครพนม รุกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อยอดความมั่นคงด้านอาหาร ยกระดับรายได้ของชุมชน “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเด่น เพื่อยกระดับเป็นสินค้าขั้นคุณภาพมาตรฐานระดับสูงหรือพรีเมี่ยม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

อ่านต่อ

นครพนม ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ BCG โมเดล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ BCG โมเดล

อ่านต่อ

พาณิชย์เผยทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว

สนค. เผยแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น แนะผู้ประกอบการปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Soft Power ผ่านเวทีฟอรั่มการท่องเที่ยวแห่งปี ในงาน “The Soft Power Tourism 2023”

ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท. มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more นำเสนอ Soft Power of Thailand

อ่านต่อ

การหารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรี หารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน ด้านการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร ทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ