Search
Close this search box.

Tag: อาหาร

สาขาอาหาร: แพลตฟอร์มการผลิตอาหารฟังก์ชั่นและ Functional ingredients ในระดับอุตสาหกรรม

ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารฟังก์ชั่น ทั้งอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม และกลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (Functional Ingredient)

อ่านต่อ

พช.นครพนม รุกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อยอดความมั่นคงด้านอาหาร ยกระดับรายได้ของชุมชน “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเด่น เพื่อยกระดับเป็นสินค้าขั้นคุณภาพมาตรฐานระดับสูงหรือพรีเมี่ยม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน

อ่านต่อ

นครพนม ผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ BCG โมเดล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจร ภายใต้ BCG โมเดล

อ่านต่อ

พาณิชย์เผยทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน แนะผู้ประกอบการไทยเร่งปรับตัว

สนค. เผยแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น แนะผู้ประกอบการปรับรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานและเปิดป้ายศูนย์นวัตกรรม การเกษตร ประมง และอาหารเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Soft Power ผ่านเวทีฟอรั่มการท่องเที่ยวแห่งปี ในงาน “The Soft Power Tourism 2023”

ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ททท. มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย ภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more นำเสนอ Soft Power of Thailand

อ่านต่อ

การหารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน

นายกรัฐมนตรี หารือประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน ด้านการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร ทางการค้าและการลงทุนใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

Cloud Food Bank

อาหารเหลือทิ้งในประเทศไทยแต่ละวัน ต้องถูกทิ้งไปเป็นจำนวนมหาศาล รู้หรือไม่? อาหารเหลือเหล่านั้นสามารถสร้างประโยชน์ และนำไปใช้ต่อ ผ่านการส่งมอบให้ Cloud Food Bank เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งต่ออาหาร

อ่านต่อ

จะปลูกขึ้นมั้ย ให้แอปช่วยบอก

เกษตรกร เบาใจได้ ไม่ต้องลองผิด ลองถูก และเสียเงิน กับการปลูกพืชบนพื้นที่ ที่เราคิดว่าใช่ แต่สุดท้ายผลผลิตไม่ขึ้น   โครงการสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

อ่านต่อ

วันดินโลก ปี 2565 ชูแนวคิดอาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน ถึง 7 ธันวาคมนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)

อ่านต่อ