Search
Close this search box.

Tag: อำนาจเจริญ

สนง.กษ.อำนาจเจริญ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง BCG” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานตลาดนัดสีเขียว GREEN MARKET ดีขนาด อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -10 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์เวลา 10:00 น ณ ชุมชนหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านต่อ

สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมบูรณาการภาคเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนอำนาจเจริญเมืองสมุนไพร

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมบูรณาการภาคเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน “อำนาจเจริญเมืองสมุนไพร” สนับสนุนเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG ณ

อ่านต่อ