Search
Close this search box.

Tag: อุดรธานี

ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะเยือนจังหวัดอุดรธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับนายเรือง ดิ่ง เหวะ ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี พร้อมเปิดถนนอาหารวัฒนธรรมเวียดนาม”เวียดนามทาวน์

อ่านต่อ

สทบ.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลใหม่ BCG สู่ความมั่นคั่ง ยั่งยืน จากโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (7 ก.ค.66) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง”

อ่านต่อ

มรภ.อุดรธานีมอบปัจจัยการผลิตแกร่งชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต “โครงการฟื้นฟู เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG”

อ่านต่อ

ผู้ว่าอุดรขอบคุณน้องลิซ่าที่สร้างมูลค่าผ้าย้อมครามหมักโคลนให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณน้องลิซ่า นางสาวลลิษา มโนบาล ที่ทำให้ผ้าย้อมครามหมักโคลน ผ้าพื้นเมืองทอมือ จากตลาดผ้าบ้านนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี เป็นที่รู้จักแก่สายตาชาวโลก ทำให้เกิดกระแสมีคนมาติดตามซื้อสวมใส่เป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในฐานะพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดมผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ

อ่านต่อ