Search
Close this search box.

Tag: อ้อย

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ และโครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

อ่านต่อ

ไทยขึ้นแท่นอันดับ 2 ของโลก “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” กระตุ้นการลงทุน 3.7 หมื่นล้าน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ของไทย ก้าวขึ้นมาเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อันดับ 2 ของโลก”

อ่านต่อ

ปลูกพืชรับอุตสาหกรรม BCG การเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่ต้องเดินตามใคร

เมื่อกรมสรรพสามิตได้ออกมาตรการส่งเสริม “เอทานอล” ซึ่งผลิตจากพืชเกษตรคืออ้อย และ มันสำปะหลัง ให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ได้ จากเดิมที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ และ ผลิตสุราเท่านั้น

อ่านต่อ

“ไบโอพลาสติกไทย” ขึ้นแท่นการผลิตสูงสุดอันดับ 2 ของโลก

อุตสาหกรรมการผลิต ไบโอพลาสติกไทย ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 2 ของโลก รัฐบาลสนับสนุนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทรนด์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กลายมาเป็นกระแสสำคัญของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจต่าง

อ่านต่อ

ชวนเกษตรกรตัดอ้อยสด ลดการเผา ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง ทั้งการรณรงค์และควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นพื้นที่สำหรับป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ส่งเสริมโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนการเผาทิ้ง

อ่านต่อ

สวก. ปักหมุด “จอมบึง” สร้างแปลงต้นแบบระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับอ้อย เดินหน้าผลักดัน BCG Model นำร่องจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย”

อ่านต่อ

30th Anniversary Story of NSTDA: สวทช. พัฒนาเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลสู่การทำน้อยแต่ได้มาก

  อุตสาหกรรมการผลิตอ้อยเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำตาลของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตอ้อยต่ำ และยังมีทำเลที่ตั้งของประเทศอยู่ในภูมิภาคที่มีความต้องการบริโภคน้ำตาลสูง ทำให้ต้นทุนการส่งออกถูกกว่าผู้ผลิตในทวีปอื่น ส่งผลให้ไทยมีสถิติการส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับต้นของโลก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ด้วยการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

อ่านต่อ