Search
Close this search box.

Tag: เศรษฐกิจ

ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ให้ลำพูนเป็นเมืองเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงภายใต้ BCG

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

อ่านต่อ

กระทรวง อว.ต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงผลสำเร็จการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน BCG “MHESI Innovation Fair for BCG Creative LANNA” ภายในงาน Lanna Expo ที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สทบ.เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลใหม่ BCG สู่ความมั่นคั่ง ยั่งยืน จากโครงการ “โคล้านครอบครัว” ที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (7 ก.ค.66) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง”

อ่านต่อ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้(7 ก.ค. 66) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่

อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานผลักดันสินค้ารักษ์โลก Local BCG+ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานแสดงสินค้า “Thailand Local BCG Plus Expo 2023” ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Be The Change Generation รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า BCG จากทั่วประเทศกว่า 200 ราย ใน 4 ภูมิภาค

อ่านต่อ

งานแสดงสินค้า BCG งานใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย 7-9 ก.ค. นี้

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานแสดงสินค้า BCG งานใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย 7-9 ก.ค. นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

พาณิชย์นนทบุรี ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

พาณิชย์นนทบุรี ผลักดันนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งให้กับชุมชน

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

อ่านต่อ

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมจัดงานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูงทุเรียน GI ภูเขาไฟ

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้หารือเตรียมจัดงาน “สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สู่ BCG Model เกษตรมูลค่าสูง” และ งานแถลงข่าวการจัดเทศกาลทุเรียน GI ภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2566

อ่านต่อ

สำนักนายกรัฐมนตรีนำ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ที่จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด BCG Model

สำนักนายกรัฐมนตรีนำเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ จำนวน 36 คน“เดินทางมาศึกษาดูการดำเนินงานของบริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว BCG Model โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้

อ่านต่อ