Tag: Kick Off

ที่ปรึกษา รมต.เกษตรและสหกรณ์ Kick off โรงเรียนสีเขียว และวิทยาลัยสีเขียว เพิ่มศักยภาพทางการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ที่ปรึกษา รมต.เกษตรและสหกรณ์ Kick off โรงเรียนสีเขียว และวิทยาลัยสีเขียว เพิ่มศักยภาพทางการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน ลดปัญหาฝุ่น PM

อ่านต่อ

Kick off แปลงนาต้นแบบข้าวรักษ์โลกจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าฯนครสวรรค์ เปิดโครงการ Kick off แปลงนาต้นแบบข้าวรักษ์โลกจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง วันนี้ 30 มกราคม 2566

อ่านต่อ

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดจวน จัดกิจกรรม Kick of เอามื้อสามัคคี “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ

อ่านต่อ

จ.อุบลฯ Kick Off โครงการอุบลเมืองน่าอยู่ ราชธานีสะอาด อากาศไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอุบลเมืองน่าอยู่ ราชธานีสะอาด อากาศไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลด ผลกระทบจากมลพิษ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

อ่านต่อ