บทความ

รายงานพิเศษ : “ ผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลช่วง 2 เดือน”

การขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นอีก 1 ผลงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามแผนประเทศ

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : “ ผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลช่วง 2 เดือน”

การขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นอีก 1 ผลงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามแผนประเทศ

อ่านต่อ

สับปะรด GI สู่ BCG Model

สับปะรดท่าอุเทนขึ้นชื่อว่าเป็นสับปะรดที่หวานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

อ่านต่อ

Carbon Credit 101 คืออะไร ทำยังไง

คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพรินต์ คืออะไรกันแน่ แล้วทำไมหลายคนถึงเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ มันมีเส้นตายอะไรอยู่? คลิป VDO จากรายการ The Secret Sauce นำเสนอตอน Carbon Credit 101 คืออะไร ทำยังไง

อ่านต่อ

ภาวะโลกเดือด ทำ โรคเดือด เมื่อ WHO ยืนยันว่า Climate Change เป็นตัวการ ทำให้โรคที่มียุงเป็นพาหะแพร่ระบาดหนัก

การศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า และการขยายตัวของเมือง เป็นสาเหตุหลักบางประการที่อยู่เบื้องหลังการระบาดของไวรัส เช่น ไข้เลือดออก เชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

อ่านต่อ

กรมการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง

รายงานพิเศษเรื่อง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลในจังหวัดตรัง รองรับการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

5 โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุดนี้ธุรกิจใดไม่ใส่สิ่งแวดล้อม โอกาสประสบความสำเร็จจะน้อยลงมาก เนื่องจากความตื่นตัวของกระแสโลกและรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญ

อ่านต่อ

BATT SWAP : แพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่สับเปลี่ยนได้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

  นักวิจัยไทยร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนวิจัยสร้างมาตรฐานกลาง Battery PACK และ สถานีชาร์จ สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศไทย โดยมุ่งเป้าใน 3 ด้านหลัก

อ่านต่อ

รหัสลับท่องเที่ยวยั่งยืน BCG Tourism คืออะไร

BCG Tourism เป็นการนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มาประยุกต์กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น

อ่านต่อ

รู้จัก Thai BCG Materials วัสดุไทย…สร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน

ใจความสำคัญของ BCG Economy Model ก็คือ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย อย่างความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานนโยบาย 3 ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล

อ่านต่อ