Search
Close this search box.

ข่าวสาร

‘ทีพีไอพีพี’ ชี้หากตลาดคาร์บอนเกิด นำไทยร่วมมือลดโลกร้อนสู่เป้า Net Zero

“กรุงเทพธุรกิจ” ได้จัดสัมมนา Go Green 2024:The Ambition of Thailand “ร่วมเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย” โดยมีวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว

อ่านต่อ

‘ทีพีไอพีพี’ ชี้หากตลาดคาร์บอนเกิด นำไทยร่วมมือลดโลกร้อนสู่เป้า Net Zero

“กรุงเทพธุรกิจ” ได้จัดสัมมนา Go Green 2024:The Ambition of Thailand “ร่วมเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย” โดยมีวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว

อ่านต่อ

ผู้ว่าอุบลฯ ชื่นชม ทต.นาส่วง พร้อมเป็นต้นแบบบริหารจัดการธนาคารขยะอย่างยั่งยืน ขยายผลสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 282 ครัวเรือน เทศบาลฯ ได้ผลักดันให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะทุกครัวเรือนและเป็นผู้นำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้รับทราบข้อดีและประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

อ่านต่อ

นาโนเทคและไบโอเทค สวทช. วิจัยยกระดับสมุนไพรไทยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โชว์เคสแปรรูป ‘กระชายดำ’ สู่ ‘สารสกัดมูลค่าทองคำ’

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยการดำเนินงานวิจัยยกระดับสมุนไพรไทยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ มุ่งสร้างการเติบโตเศรษฐกิจฐานชีวภาพตั้งแต่ฐานรากอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดนนทบุรีดันสินค้า Local BCG Plus มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง เพิ่มคุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Eco Product ภายใต้แนวคิด Local BCG Plus @ ของดีที่นนท์ 2024 เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน ช่องทางการตลาด และผลักดันให้ผู้ประกอบการในจังหวัด ผลิต พัฒนา สินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคให้มากขึ้น หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น

อ่านต่อ

สวทช. โชว์ขุมพลังนวัตกรรมด้านการเกษตร ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

29 เมษายน 2567 – โครงการนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ

Kick OFF “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” “Meats Me”& “Gracz” 2 แบรนด์ประสานเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก

2 แบรนด์ “รักษ์โลก” แบรนด์ “มีทส์ มี” เนื้อสัตว์ตัดแต่ง ไม่มีส่วนใดเหลือเป็นขยะ และ ถาดชานอ้อย บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อพืชธรรมชาติ ย่อยสลายได้ 100% ภายใต้แบรนด์ “Gracz” ร่วมมือกัน เปิดตัวสินค้า “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” วางจำหน่าย ใน ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกัน

อ่านต่อ

‘อีโค่-สมาร์ตแดมเปอร์’แท่นสลายพลัง ‘ ลดมลภาวะทางเสียง-แรงสั่นสะเทือนรถไฟ’

การขยายตัวของระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการคิดหาทางลดผลกระทบที่เป็นมลภาวะทางเสียง  และแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟ ที่รบกวนคุณภาพชีวิตชุมชนและบริเวณใกล้เคียงที่รถไฟวิ่งผ่าน  ซึ่งในต่างประเทศ ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการลดเสียงจากต้นกำเนิด หรือปรับการสั่นสะเทือนด้วยการติดตั้งแท่งสลายพลังงาน (Track Damper) บนรางรถไฟ

อ่านต่อ

ปิดฉากลงแล้วกับแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ พร้อมส่งมอบจังหวัดชลบุรีเจ้าภาพปี 2568

ปิดฉากลงแล้วกับแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ พร้อมส่งมอบจังหวัดชลบุรีเจ้าภาพปี 2568 ค่ำวันที่ 26 เม.ย. 2567

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อน Fusion farm 1 ใน 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต สู่เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อน Fusion farm 1 ใน 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต สู่การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต โดยมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมีเป้าหมายปีละ 400 ราย ผ่านโครงการต่าง ๆประกอบการและกลุ่มผักลิ้นห่าน การประกวดผักลิ้นห่านตามวิถีเกษตรสังคมเมือง และการสาธิตแปรรูปผักลิ้นห่าน

อ่านต่อ

จ.ยะลา ติดตามคณะทำงาน “ยะลาเมืองทุเรียน” เตรียมตัดมีดแรกเดือนกรกฎาคมนี้ คาดผลผลิตกว่า 9 หมื่นตัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขับเคลื่อนวาระ “ยะลาเมืองทุเรียน” ด้วย BCG model ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ