Search
Close this search box.

Tag: การท่องเที่ยว

จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ดึงสินค้าชุมชน ของดี ของเด่น อัตลักษณ์ชุมชน ทั้งสินค้า GI และสินค้า BCG

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานแถลงข่าวส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ณ พระที่นั่ง สโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้า BCG กระตุ้นการใช้จ่าย

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้า BCG กระตุ้นการใช้จ่าย และเปิดตัวกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมระดมทุนอนุรักษ์และบูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เตรียมจัดงาน แก่งกระจาน อีโคมาร์เก็ต ส่งเสริมการตลาด และสินค้า BCG กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ ณ แคมเปอร์คอฟฟี่แอนด์ชิลล์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือการจัดงาน”แก่งกระจาน อีโคมาร์เก็ต” ร่วมผลักดันและส่งเสริมด้านการตลาด สินค้า BCG ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านต่อ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เตรียมแผนการตลาด มุ่งเจาะตลาดใหม่ รักษาตลาดเก่า ทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยตลาดในประเทศชูโครงการ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเตรียมแผนการตลาด มุ่งเจาะตลาดใหม่ รักษาตลาดเก่าทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยตลาดในประเทศชูโครงการ “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ควบคู่การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยคาดรายได้ฟื้นกลับมาอยู่ที่ร้อยละ 80 ส่วนยอดนักท่องเที่ยวอยู่ที่ ร้อยละ 60 ของปี 2567

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ New Normal เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

อ่านต่อ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในเรื่อง Low Carbon และ BCG

อ่านต่อ

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ BCG ปลูกป่า สร้างปอด ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ชุมชนไทยชนะศึก บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

อ่านต่อ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

BCG TOURISM เทรนด์การท่องเที่ยวแห่งยุค ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เรียกว่า BCG Tourism เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตามแนวทางสำคัญของโมเดลนี้ จนปัจจุบันถือเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวแห่งยุคที่กำลังมาแรง

อ่านต่อ

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดตัวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรม วิถีการกิน “ของหรอยภูเก็ต” มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้งผลักดัน soft power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 f

อ่านต่อ

ททท.ประจวบฯ จัด “โครงการทุ่งประดู่ ซั้งทูเดอะซี” สร้างบ้านปลารักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ททท.สำนักงานประจวบฯ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งประดู่ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “โครงการทุ่งประดู่ ซั้งทูเดอะซี” CSR สุดฟิน กินขนมจีน ห่มทราย ชายหาดทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ

อ่านต่อ