Search
Close this search box.

Tag: ข้าวรักษ์โลก

กรมการข้าว สรุปความก้าวหน้าโครงการ BCG Model ย้ำยึดหลักการตามระเบียบและถูกต้อง

มติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการข้าว ดำเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยมีเป้าหมายศูนย์ข้าวชุมชน 292 ศูนย์ วงเงิน 874.832 ล้านบาท

อ่านต่อ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามภารกิจข้าวรักษ์โลก ที่อำเภอหันคา

ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model

สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ออกรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model ของรัฐบาล ที่ศาลาประชาคมตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

อ่านต่อ

จังหวัดสิงห์บุรี สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ออกรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model ของรัฐบาล

สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลกได้พบปะรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และแนะนำช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการขายข้าว ทำนาแบบ เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง

อ่านต่อ

กรมการข้าวร่วมมือกับภาคเอกชน หาแนวทางเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายข้าวคุณภาพ สู่ห้างค้าปลีกไทย

อธิบดีกรมการข้าว หารือการเชื่อมโยงตลาดการจำหน่ายข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการ”ข้าวรักษ์โลก” กับทีมงานบริหารสินค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป เพื่อหาแนวทางการขยายตลาดข้าวรักษ์โลก สู่ห้างฯ ค้าปลีกไทย ตลอดจนแนวทางส่งเสริมการขายข้าวรักษ์โลก เพื่อขยายตลาดและฐานการผลิตข้าวคุณภาพสูงต่อไป

อ่านต่อ

กรมการข้าว ชูการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่กว่า 30 ศูนย์ ที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมฅนศูนย์ข้าวทั่วประเทศ ชวนร่วม BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลกเพื่อชาวนาและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร ชาวนา กลุ่มผู้ผลิตข้าว และศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ โดยมี ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดต่างๆ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่อยู่ในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ

เชิญชวนประชาชนร่วม BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลกเพื่อพี่น้องชาวนาและสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนร่วม BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลกเพื่อพี่น้องชาวนาและสิ่งแวดล้อม นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร ชาวนา

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จ.พิจิตร และจ.พิษณุโลก ชวนชาวนาร่วม BCG Model ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังโมกข์ ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และ ณที่ทำการกำนัน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

อ่านต่อ

กรมการข้าว ชูศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว สืบสานภูมิปัญญาข้าวไทย เปิดแหล่งท่องเที่ยวเกษตรใจกลางกรุง

กรมการข้าว ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ตลอดจนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในวิถีชีวิตชาวนา เทคโนโลยีด้านข้าว การปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรในนาข้าวให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อ