Search
Close this search box.

Tag: ตราด

อุตสาหกรรมจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ “โครงการสินเชื่อ ลดโลกร้อน” ปี 2566

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยรัฐบาลมีนโยบายเน้นให้ความสำคัญต่อกลุ่มจังหวัด ทั้งด้านงบประมาณ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ และสนับสนุน SMEs

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสมาคมคนเลี้ยงผึ้งภาคตะวันออก จัดกิจกรรมธนาคารผึ้งชันโรง สู่ BCG TRAT Model

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด บรรยายพิเศษ Story จากธนาคารผึ้งชันโรง สู่ BCG TRAT Model สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ก้าวสู่ต้นแบบ รังเลี้ยงผึ้งชันโรง L BBBM

อ่านต่อ

กมธ. ตสร.วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเชิงประจักษ์ ที่จังหวัดตราด

รองประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการธิการ ตสร. พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามผลดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ ตราด นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านท่าระแนะ รับทราบปัญหาความต้องการ นำสู่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ประมงจังหวัดตราด รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองตราด ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด และผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) ลงพื้นที่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านท่าระแนะ พบปะผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

อ่านต่อ

ส.ปชส.ตราด ประชาสัมพันธ์ ครม.รับทราบแนวทางหนุนใช้เอทานอลในอุตสาหกรรมอื่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด รายงานว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบแนวทางส่งเสริมการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตสุรา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อแก้ปัญหาเอทานอลล้นตลาด

อ่านต่อ

จังหวัดตราดเลือกวัดบุปผาราม เป็น Unseen New Chapter ปี 2566

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด เปิดการประชุมหารือคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด

อ่านต่อ

ททท.ตราด แถลงแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2566

(1 ธ.ค. 65) นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานแถลงแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ