Search
Close this search box.

Tag: นครสวรรค์

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมมีแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 5 ปี กำหนดเป้าหมายการพัฒนาว่า “นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะ ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1/2566 พื่อให้จังหวัดนครสวรรค์พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการส่งเสริมพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อ่านต่อ

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 8

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่ทีเดียว 3 จังหวัด พูดคุยพบปะชาวนาในวันหยุด ชวนร่วม BCG Model หวังเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาให้ยั่งยืน

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวนา/เกษตรกร สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

อ่านต่อ

กรมการข้าว ชูการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่กว่า 30 ศูนย์ ที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์

อ่านต่อ

สรรพสามิต มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน ให้โรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก

อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise เน้น ESG ทั้งระบบ โดยมอบของกลางยาสูบ จำนวน 3.4 ตัน และนวัตกรรมองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

อ่านต่อ

พิธีเปิดงาน เกษตร & BCG แฟร์ มีผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก ที่จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงาน เกษตร& BCG แฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดจัดงานเกษตร& BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2566

อ่านต่อ

จังหวัดนครสวรรค์ จัดแถลงข่าวงาน “มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ประจำปี 2566”

วันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารแหล่งท่องเที่ยวกองเสบียงฟาร์ม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นาวสาวชุติพร เสชัง

อ่านต่อ

การจัดงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 เมษายน 2566 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารแหล่งท่องเที่ยวกองเสบียงฟาร์ม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นาวสาวชุติพร เสชัง

อ่านต่อ

จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินการด้านพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูป

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัทพาวเวอร์อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรีสยามพัฒนา สตาร์ช จำกัด และบริษัทเอจีอี

อ่านต่อ