Search
Close this search box.

Tag: ผู้ประกอบการ

นาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลชนะเลิศ TechBiz Starter 2023 สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม

สวทช. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี Business Innovation Center (BIC) จัดกิจกรรม “Pitching & Meet Investors” ภายใต้โครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)” ประจำปี 2566

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมดันผู้ประกอบการทุกระดับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยได้มุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ

อ่านต่อ

SME D Bank ขับเคลื่อนนโยบาย สินเชื่อลดโลกร้อน สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดนโยบาย “อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ” ที่ “เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน”

อ่านต่อ

สาขาอาหาร : โครงการการขยายผลโครงการ Green Industry (GI) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร (น้ำ พลังงาน) ลดการปลดปล่อยของเสีย ลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต ฯลฯ

อ่านต่อ

จังหวัดเพชรบุรี ดึง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและคณะอาจารย์ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นําคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC

อ่านต่อ

นิตยสาร The Knowledge Vol. 28 BCG สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตื่นตัว

มาทำความรู้จักความสำคัญของ BCG สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อไปต่อยอด พัฒนาเพื่อแข่งขันในตลาดสากล! ในเล่มอัดแน่นด้วยสาระ ความรู้

อ่านต่อ

ก.ล.ต. – สวทช. หนุนผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SMEส่งเสริมกลไกการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ก.ล.ต. จัดสัมมนา “การเผยแพร่บทศึกษาระบบนิเวศ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ BCG New S-curve และ SME” โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมโดย ศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล และ รศ. ดร.พีระ เจริญพร

อ่านต่อ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โชว์ 5 ผลงานเด่น ใช้ วทน.ขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการและสามารถนำไปต่อยอดเชิงการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566

อ่านต่อ

คลังจังหวัดตรัง เปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG”

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คบจ.ตรัง หนุนความยั่งยืนด้วยสินเชื่อ BCG” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง

อ่านต่อ

สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จริงหรือ?

กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับเรื่อง สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

อ่านต่อ