Search
Close this search box.

Tag: มันสำปะหลัง

3 โครงการวิจัย สวทช. ทุนล้านช้าง-แม่โขง เปิดตัวผลงานสู่สาธารณะ มุ่งงานวิจัยเห็ด มันสำปะหลัง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบราง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวเปิดโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMCSF Funded Project)

อ่านต่อ

สวทช.-สวก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ นำร่องชาวไร่มันฯ พื้นที่อีสาน 160 ราย ผลิตมันอินทรีย์ 500 ไร่ ผลผลิตเพิ่ม 20-30%

(23 กุมภาพันธ์ 2567) ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ (นายรังสรรค์ อยู่สุข) หมู่ 10 ต.นาคาย

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่สู่ BCG Model

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับการขับเคลื่อน BCG Model ของจังหวัดนครพนมนั้น จะใช้ระบบเกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ที่ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ

อ่านต่อ

ไทยขึ้นแท่นอันดับ 2 ของโลก “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” กระตุ้นการลงทุน 3.7 หมื่นล้าน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ของไทย ก้าวขึ้นมาเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อันดับ 2 ของโลก”

อ่านต่อ

ปลูกพืชรับอุตสาหกรรม BCG การเกษตรแบบยั่งยืนที่ไม่ต้องเดินตามใคร

เมื่อกรมสรรพสามิตได้ออกมาตรการส่งเสริม “เอทานอล” ซึ่งผลิตจากพืชเกษตรคืออ้อย และ มันสำปะหลัง ให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) ได้ จากเดิมที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ และ ผลิตสุราเท่านั้น

อ่านต่อ

กสก.ชูแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.วังม่วง จ.สระบุรี ต้นแบบเกษตร BCG Model

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนำแนวทางการทำเกษตร BCG Model ของเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ต่อยอดสู่เกษตรกรกลุ่มอื่น หลังประสบความสำเร็จด้านลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป เพิ่มช่องทางการตลาด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

อ่านต่อ

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

อ่านต่อ

จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินการด้านพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูป

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัทพาวเวอร์อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรีสยามพัฒนา สตาร์ช จำกัด และบริษัทเอจีอี

อ่านต่อ

เกษตรสุรินทร์ ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน BCG Model มันสำปะหลัง อำเภอกาบเชิง

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน BCG Model

อ่านต่อ

“ไบโอพลาสติกไทย” ขึ้นแท่นการผลิตสูงสุดอันดับ 2 ของโลก

อุตสาหกรรมการผลิต ไบโอพลาสติกไทย ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 2 ของโลก รัฐบาลสนับสนุนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเทรนด์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กลายมาเป็นกระแสสำคัญของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจต่าง

อ่านต่อ