Search
Close this search box.

Tag: สุรินทร์

มทร.สุรินทร์ ร่วมกับ อบต.หนองขวาว บูรณาการจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหม-ใบหม่อน

โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหม-ใบหม่อน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการเรียนการสอนจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ในโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

อ่านต่อ

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนงาน BCG Model ณ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านต่อ

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

อ่านต่อ

เกษตรสุรินทร์ ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน BCG Model มันสำปะหลัง อำเภอกาบเชิง

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อน BCG Model

อ่านต่อ

หอการค้าสุรินทร์ ร่วมประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น เรื่องความเป็นไปได้ ของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น เรื่องความเป็นไปได้ ของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์เราคือ 1 ใน

อ่านต่อ

วธ.หนุนผู้ประกอบการภาพยนตร์ ลุยงาน soft power เปิดตัวภาพยนตร์ “มนต์รักช้างให้”

วธ.หนุนผู้ประกอบการภาพยนตร์ ลุยงาน soft power เปิดตัวภาพยนตร์ “มนต์รักช้างให้” นำอัตลักษณ์ความเป็นไทยจังหวัดสุรินทร์ออกสู่ตลาดโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงถึงความร่วมมือในการสร้างภาพยนตร์ SOFT

อ่านต่อ