Search
Close this search box.

Tag: การจัดการขยะ

ฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาดผนึกกำลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและวัสดุเหลือใช้ จากการจัดการขยะตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

กรรมการและเลขานุการฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และวัสดุเหลือใช้จากการจัดการขยะตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

อ่านต่อ

จังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนานานาชาติ มุ่งเป้าให้พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนานานาชาติ “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” หรือ The 2 International Conference PCOR (BCG)

อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลื่อนโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน” ครั้งที่ 9

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเป็นสตาร์ตอัปเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติก และกระดาษ จัดโครงการ “ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ 9”

อ่านต่อ

การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใน 3 ปี ลดลงกว่า 1 แสนตัน ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและยินดีกับผลสำเร็จของการลดใช้ถุงพลาสติกในประเทศได้กว่า

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลักดันเครือข่าย ทสม. เข้ามามีบทบาทการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน และนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ผลักดันเครือข่าย ทสม. เข้ามามีบทบาทการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน และนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ครม. เห็นชอบนโยบาย คุม “นำเข้าเศษพลาสติก” เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ให้ไทยเป็น “ที่รองรับเศษขยะ” จากประเทศอื่น

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66 ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ

อ่านต่อ

ครม.เคาะ! แผนจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (ปี 66 – 70) ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร

ที่ประชุม ครม. (7 ก.พ. 66) เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 2 (ปี 66 –

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน นำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และภาคเอกชน นำขยะอินทรีย์อบแห้งมาใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากขยะเศษอาหาร นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

VDO ตาลเดี่ยวโมเดล การบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

“ตาลเดี่ยวโมเดล” โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่เกิดประโยชน์ในหลายด้านไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อม ✅ด้านสิ่งแวดล้อม: ลดปริมาณขยะเก่าและใหม่ได้ถึง 14,600 ตันต่อปี ไม่มีกลิ่นเหม็น ลดมลพิษทางน้ำ และคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบ่อขยะดีขึ้น

อ่านต่อ

อำเภอสังขละบุรี รณรงค์จัดทำบ่อขยะเปียก เพื่อเป็นการลดและบริหารจัดการขยะของเสีย

อำเภอสังขละบุรี รณรงค์จัดทำบ่อขยะเปียก เพื่อเป็นการลดและบริหารจัดการขยะของเสีย ภายใต้แนวคิด BCG การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมในเอเปค 2022   จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC

อ่านต่อ