Search
Close this search box.

Tag: นครศรีธรรมราช

สหกรณ์กุ้งฯ “ปากพนัง” ตั้งเป้าใช้ FTA ส่งออกมาเลย์

“กุ้งขาว” หนึ่งในสินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกในปี 2565 รวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช หนึ่งในจังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวจำนวนมาก จึงพยายามผลักดันสมาชิกเกษตรกรกว่า

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมของดีสินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้ 11 จังหวัด แสดงและจำหน่ายในงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแถลงข่าวการจัดงาน“สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้

อ่านต่อ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันเกษตรกรของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับผู้นำเข้าและส่งออกผลไม้สู่ตลาดญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนิน โครงการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากล้วย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย และมังคุดไทย เพื่อขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดเมืองรองในญี่ปุ่น ปี 2566

อ่านต่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว และเมืองน่าลงทุน อย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 พ.ค.66) ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

รมต.อนุชา ดึงโครงการโคล้านครอบครัว ช่วยชาวบ้านเมืองคอน ขยายกำลังซื้อเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวคิด “เงินบาทแรกของแผ่นดิน”

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เดินหน้าโครงการ U2T for BCG พัฒนาท้องถิ่น เปิดหลาดริมคลองบางจาก ฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชน ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 66 ที่วัดธารวดี ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ