Search
Close this search box.

Tag: ราชบุรี

รมต.อนุชา มอบหมาย เลขาฯ ธัชชญาณ์ณัช ลงพื้นที่ราชบุรี เดินหน้าสนับสนุนเกษตรเลี้ยงโค ตามโครงการ “โคล้านครอบครัว” สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

สำนักนายกรัฐมนตรีนำ “เยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ที่จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด BCG Model

สำนักนายกรัฐมนตรีนำเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ จำนวน 36 คน“เดินทางมาศึกษาดูการดำเนินงานของบริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ สีเขียว BCG Model โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้

อ่านต่อ

ผลสำรวจโมเดลเศรษฐกิจ BCG พบคนไทยมีฐานะดีขึ้น ความเหลื่อมล้ำลดลง พร้อมเสนอแนะให้ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มพื้นที่ป่า และลดการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการพัฒนาสถิติทางการประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับประเทศและ 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ

กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมตำบลดอนคลัง ราชบุรี ขานรับ BCG Model ยกระดับการผลิต ตั้งเป้าปี 66 ผลักดันสมาชิกสู่ GI

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “มะพร้าวน้ำหอม” นับเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความสำคัญโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเทศบาลตำบลหินกอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน มิติใหม่ Cave & Craft in Forest

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับเทศบาลตำบลหินกองจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถ้ำเขาบิน มิติใหม่ Cave & Craft in Forest ภายใต้โครงการยุวชนอาสาเพื่อการพัฒาท้องถิ่นและตอบโจทย์พื้นที่ วันที่

อ่านต่อ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามโมเดลเกษตรเขต 2 ภายใต้การดำเนินงาน BCG Model และระบบเกษตรเชิงพื้นที่

เช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี (สสก.2 รบ.) จัดกิจกรรม

อ่านต่อ

พืชผักปลอดภัย หนึ่งใน BCG Model สาขาเกษตรราชบุรี

พืชผักปลอดภัย คือหนึ่งในสินค้าเกษตร ที่จังหวัดราชบุรี ได้ขับเคลื่อนภายใต้เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตรของจังหวัดราชบุรี เช่นที่ ฟาร์มฝันแม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่

อ่านต่อ

มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี หนึ่งในสินค้าเกษตรของจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนตามแนวเศรษฐกิจ BCG Model

มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีคือ หนึ่งในสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัดราชบุรี ด้วยรสชาติหอมหวานนุ่มนวล อุดมด้วยแร่ธาตุ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า

อ่านต่อ

สวก. ปักหมุด “จอมบึง” สร้างแปลงต้นแบบระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยในระบบน้ำสำหรับอ้อย เดินหน้าผลักดัน BCG Model นำร่องจังหวัดราชบุรี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ “เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงเกษตรกรด้วยระบบน้ำหยดสำหรับอ้อย”

อ่านต่อ