ข่าวสาร
และบทความ
ปี 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development

อ่านต่อ

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum เสนอ 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum เสนอ 4 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสีเขียว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเงินสีเขียว และความร่วมมือพหุภาคี

อ่านต่อ

นายกฯ หารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

นายกฯ หารือ นายจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ร่วมเดินหน้าความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน

อ่านต่อ

“รมช.อนุชา” มุ่งเชื่อมโยงนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ หนุนปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาสร้างอาชีพเสริม

“รมช.อนุชา” มุ่งเชื่อมโยงนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ หนุนปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาสร้างอาชีพเสริม หวังชาวนาหลุดพ้นจากความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในสัมมนา “การเชื่อมโยงนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่และศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน สู่นโยบายด้านการผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล”

อ่านต่อ

บอร์ด กพอ. ชุดใหม่ เคาะแผนอีอีซี ทำทันที 99 วัน 8 ด้าน ดึงเงินเข้าประเทศ เชื่อมประโยชน์การลงทุนในพื้นที่

กพอ. ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินการในระยะ 1 ปี (ต.ค.66 – ก.ย.67) และเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน ลงมือทำจริง เพื่อดึงดูดเงินลงทุนทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมาย ใน 5 คลัสเตอร์หลัก (การแพทย์ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) BCG บริการ)

อ่านต่อ

นายกฯ หารือ ผู้บริหาร CRRC เชิญชวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง BCG Economy Renewable Energy และ EV

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หารือ Mr. Yongcai Sun, Chairman and Executive Director, CRRC Group ผู้บริหาร CRRC เชิญชวนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง BCG Economy Renewable Energy และ EV

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับผู้บริหารบริษัท CITIC เชิญชวนลงทุน 5 อุตสาหกรรมในไทย

นายกรัฐมนตรี พบหารือภาคเอกชน ระหว่างเข้าร่วมการประชุม BRF ครั้งที่ 3 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือกับนายจู เหอซิน (Zhu Hexin) ประธาน บริษัท CITIC ที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ทรัพยากรและพลังงาน การผลิตอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้าง

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการชลประทานอัจฉริยะ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จ.นครราชสีมา

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการชลประทานอัจฉริยะ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน พร้อมพบปะเกษตรกรสาธิตการควบคุมการใช้โดรนเพื่อการเกษตร การทำนาเปียกสลับแห้ง และการเปิดน้ำเข้าระบบแปลงนาด้วยระบบ SCADA

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการแปรรูปในเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า วิทยาเขตตรังได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นตรังโครงการ “ภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง: อาหารจีนและความเสี่ยงในการสืบทอดในชุมชน”

อ่านต่อ