Search
Close this search box.

Tag: สงขลา

ทสจ.สงขลา ขับเคลื่อนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.เกาะยอ

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเกาะยอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การสร้างงานและสร้างรายได้แก่ประชาชน

อ่านต่อ

ชาวสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 10 ล้านตัว ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานในกิจกรรม พื้นที่ต้นแบบจังหวัดสงขลา “พื้นที่เกาะยอ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

อ่านต่อ

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมติดตามและพิจารณาโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair” ยกระดับสินค้าท้องถิ่นก้าวสู่ระดับสากล ที่ จ.สงขลา

กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมจัดงาน “Southern Thailand Local BCG Plus Fair” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับราคาสินค้า Local BCG Plus

อ่านต่อ

มทร.ศรีวิชัย มุ่งสร้างงานวิจัย หวังให้นักวิจัยนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือสังคม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย

อ่านต่อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Mode)

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Mode)

อ่านต่อ

พาณิชย์ จ.สงขลา สนับสนุน ตลาดชุมชน ขับเคลื่อนท้องถิ่น สร้างโอกาสให้ประชาชน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สนับสนุนกิจกรรมการตลาดเพื่อชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนสวนสุขคนเมือง ปรับทัศนคติและทำเป็นตัวอย่างให้เห็นผ่านกระบวนการจินตเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ โดยมีตัวแทนของเครือข่าย ได้แก่ นางสาวจุรีวัญญ์ เพชรศรี ตำแหน่ง

อ่านต่อ